Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/bks-mir-investitsii-otvechaem-na-vazhnye-voprosy